Tootmissüsteemid nõustab tootmisettevõtteid, kes soovivad areneda ja kaasata toetusi.

Digitaliseerimise teekaardi toetus TAAS AVATUD! Aitame Teie tootmisel saada riigirahastust ilma vaeva ja bürokraatiata.

 

tulemustele orienteeritud

Koostöös meiega kuni 20% kasumit

usaldusväärne partner

Aidanud 48 tootmisettevõttel digitaliseerida ning kaasata toetusi

garanteeritud toetused

Toetuste saamise tõenäosus koostöös meiega 100%

Kas vana seade vajab välja vahetamist või tootmine digitaliseerimist?

Rahastatud ja toetatud projektid, millest teie tootmine saab osa võtta

EAS-i toetusprogrammid

Lõppeesmärk: Toetuse ja projekti eesmärk on aidata tootmisettevõtetel saavutada nende digitaliseerimise eesmärgid, suurendades teadlikkust nende hetkeolukorrast ja võimaldades teha teadlikke investeeringuid oma tootmise digitaliseerimisse.

Toetuse Ülevaade:

  • Nimetus: Digitaliseerimise Teekaardi Toetus
  • Toetuse suurus: Kuni 15,000 eurot
  • Omafinantseering: 30% – 50%

Loe lähemalt

Lõppeesmärk: Ergutada Eesti tootmis- ja mäetööstusettevõtete ning teiste sektorite digitaliseerimist, suurendades automatiseerimist ning digitehnoloogiate ja robotite kasutust. Digipöörde Toetuse programm pakub rahalist abi, et tõsta ettevõtete konkurentsivõimet ja efektiivsust digitaliseerimise kaudu.

Toetuse Ülevaade:

  • Nimetus: Ettevõtete Digipöörde Toetus
  • Suurim Toetus: Kuni 300,000 eurot (võimalik kasutada mitu korda)
  • Omafinantseering: Kuni 50%
  • Kogu Toetussumma: Üle 56 miljoni euro

Loe lähemalt

Lõppeesmärk: Suurendada teie ettevõtte ekspordivõimekust ja luua alus jätkusuutlikule rahvusvahelisele kasvule.

Kestvusaeg: 1-2 kuud

Protsessid/Sammud:
1. Ekspordivõimaluste ja sihtturgude analüüs.

2. Ekspordistrateegia loomine ja elluviimise kava koostamine.

3. Praktilised koolitused ja nõustamine ekspordi alal.

Lõppeesmärk: Parandada teie ettevõtte juhtimispraktikaid ja suurendada organisatsiooni turuosa ja käivet.

Kestvusaeg: 3-12 kuud

Protsessid/Sammud:
1. Juhtimisstruktuuride ja -protsesside analüüs.

2. Soovituste esitamine ja parandusplaanide koostamine.

3. Muudatuste juhtimine, koolitus ja järelhindamine.

Meie teenused

Arendame välja strateegilise plaani, mis aitab ettevõtetel tuvastada ja rakendada digitaalseid lahendusi nende eesmärkide saavutamiseks.

Detailne ülevaade ettevõtte protsessidest, et tuvastada efektiivsuse parandamise võimalused.

Hindame tehnoloogiliste uuenduste majanduslikku mõju ja tasuvust ettevõttele.

Toome esile ja analüüsime äriprotsesside probleeme, et leida lahendusi ja parandusmeetmeid.

Analüüsime ja parandame protsesside toimimist ning hindame investeeringute mõju efektiivsusele.

Aitame ettevõtetel digitaliseerimisprojekte edukalt ellu viia ja integreerida uusi süsteeme nende igapäevatöösse.

Abistame ettevõtteid projektitaotluste ettevalmistamisel, et saada rahastust digitaliseerimise ja automatiseerimise projektide jaoks.

Tuvastame ja analüüsime äriprotsessides esinevaid kitsaskohti ja probleeme, et leida optimeerimisvõimalusi ja parandada ettevõtte kasumlikkust.

Meie visioon

Aidata võimalikult paljudel Eesti tootmisettevõtetel kasutusele võtta tänapäevane tipptehnoloogia ning seeläbi suurendada nende kasumit, käivet ja turuosa.

klientide tagasiside

"Priit ja Kevin olid meie ettevõtte digipöörde projektis hindamatud – nende teadmised ja pühendumus aitasid meil mitte ainult läbida keeruka bürokraatia, vaid ka rakendada lahendusi, mis viisid meie tootmise uuele tasemele. Nende panus oli nii märkimisväärne, et tegin neile lausa meeskonnaga liitumise ettepaneku. Tänu neile on meie ettevõtte konkurentsivõime, efektiivsus ja kasumlikkus märgatavalt tõusnud."

Edwin Jakobson
Repston OÜ
"Digitaliseerimise teekaardi projekti juures olid Priit ja Kevin meie ettevõtte jaoks tõelised päästerõngad. Nende pädevus ja strateegiline lähenemine aitasid meil selgelt mõista, kuidas meie tootmisprotsesse digitaliseerida, kus meil raha ja kasum kinni on ning kuhu me oma raha peaksime investeerima. Samuti oli väga suuresti abiks ka seadmetoetus, mille Priit ja Kevin meile aitasid saada, tänases majandusolukorras oli see suuresti abiks."
Ülar Männilaan
Retlar OÜ

Meie missioon

Aitame saavutada kasvu ja eristuda, kasutades kõige tipptasemel ja tänapäevasemaid tarkvarasid ja lähenemisi klientidele, müügile ja tootmisele.

ühise eesmärgiga tiim.

Aitame Teie ettevõttel sammuda digitaliseerimise rajal, pakkudes muretut juurdepääsu riigirahastusele ilma bürokraatiata. 

Meie meeskond

Priit Lavits

+372 5030353

Priit@tootmissysteemid.ee

Kewin Mataloja

+372 5557 7443

Kewin@tootmissysteemid.ee

Miks valida meid?

Juhtumiuuringud ja väärtuslikud artiklid

Miks võtta toetusi enda tootmisele?
Tootmisprotsesside automatiseerimine
Digitaliseerimine aastal 2024

Kutsu meid enda tootmisesse külla, enne kui seda teeb su konkurent!

Tootmissüsteemid OÜ

Reg nr. 16004856

KMKR EE102270398

+372 55 555 55